ახალი View all

0

ვაჟა-ფშაველა ქალთა უფლებების შესახებ

სადღეისო წერილი მეგობართან მეგობარო! დღეს ქალებიც თხოულობენ მამაკაცებთან თანასწორ უფლებას. სჯობს, მიეცეს, თუ არა, რას იტყვი? მე ამა საკითხზე გაჭიანურებულს…

ცნობილი გამონათქვამები View all

Sheba_demin 0

სიბრძნე სოლომონ მეფისა (ფრაგმენტები)

სიბრძნე სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა. • სიბრძნისა და შეგონების გასაგებად, გონიერი ნათქვამების შესაგნებად, ჭკუის, სიმართლის, სამართლის და სიწრფელის შეგონების მისაღებად, ბრიყვთათვის გამჭრიახობის, ყრმისათვის ცოდნისა და…

ფსიქოლოგია View all

უფასო ონლაინ ბიბლიოთეკა!

წიგნები თვითგანვითარებისთვის!

FacebookTwitterGoogle+VKEmailPrintFriendly